เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องพญาไร้ใบดอกประ

Chiloschista parishii Seidenf.
เอื้องพญาไร้ใบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย มีรากยึดเกาะชัดเจน ใบ ลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ช่อดอกแบบกระจะ ห้อยลง มี 10-25 ดอก ดอก กว้าง 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง มีจุดสีน้ำตาลจำนวนมากที่กลางกลีบ ผิวกลีบด้านนอกมีขนแน่น กลีบปากสีขาวอมเหลือง มีแต้มและลาย สีน้ำตาล โคนกลีบปาก เป็นกระเปาะตื้น ภายในมีขนเป็นกระจุก

-

1340 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: