เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

หัวข้าวต้ม

Eulophia graminea Lindl.
ช้างผสมโขลง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยอยู่ระดับผิวดินรูปเกือบกลม ใบ รูปแถบ กว้าง 7-10 มม. ยาว 13-30 ซม. ดอก ขนาดบานกว้าง 1.5 ซม. ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ยาว 40-60 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีเขียวแกม น้ำตาลมีเส้นสีน้ำตาลแดงพาด 3 เส้น กลีบปากสีขาว ขอบกลีบหยัก เป็นคลื่น กลางกลีบมีรยางค์เป็นขนสีชมพูอ่อนแกมม่วง
พบตามพื้นที่เปิดหรือป่าหญ้าเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
--
-
-

2967 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: