เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Apr 2013

ระฆังเขียว

Miliusa cuneata Craib
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่มสูงถึง 3 เมตร กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปขอบขนานแกมหอก ถึงรูปรี มีนวลเล็กน้อยมีขนที่เส้นกลางใบทั้งสองด้าน กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว9-14 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม เส้นใบ 9-13 คู่ ก้านใบยาว 1-5 มม. ดอกสีเขียวออกเป็นช่อตามซอกใบ มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกชั้นนอกอย่างละ 3 กลีบเป็นรูปแถบยาว 2-4 มม. มีขน กลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ รูปรี กว้าง 3-5 มม. ยาว 12-17 มม. มีขนเล็กน้อย โคนกลีบเชื่อมกันได้ถึงครึ่งของกลีบดอก เกสรเพศผู้จำนวนมากรวมกันเป็นกระจุกแน่นอยู่รอบเกสรเพศเมีย ผลเป็นผลกลุ่ม 8-15 ผล สีดำ รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. เมล็ดจำนวน 1 เมล็ดต่อผลย่อย
พบกระจายทางตอนใต้ของประเทศจีน (ยูนนาน) ประเทศไทยพบ ในป่าดิบแล้ง ตามริมน้ำ หรือป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 800-1,700 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
เป็นพันธุ์ไม้หายาก (rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

2559 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: