เผยแพร่เมื่อ/created date: -

น้ำใจใคร่

Olax psittacorum (Willd.) Vahl
OLACACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อยหรือพาดเลื้อยกับต้นไม้อื่น ลำต้นมีหนามสั้นๆ กิ่งอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ยาว 5-7 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบทั้งสองข้างมีขน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 1-5 มม. ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบ ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่โคน ปลายแยก 3 แฉกกลีบดอก สีขาวหรือสีครีม จำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ จำนวน 8 อัน สมบูรณ์ 3อัน อับเรณู กลม ก้านชูเกสร ยาว 2.5-3 มม. รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ กลม ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 3-5 มม. ยอิดเกสรเป็นก้อนกลม 3 ก้อน ผล แบบเมล็ดเดียวแข็ง รูปรีหรือรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. สีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอ่อนหรือสีส้ม เมล็ด กลม สีน้ำตาลอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 ซม.
-
-

1423 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
2 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
3 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
4 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
5 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
6 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
7 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
8 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
9 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
10 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
11 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
12 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
13 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
14 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
15 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
16 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
17 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
18 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
19 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
20 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
21 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
22 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
23 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
24 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
25 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
26 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
27 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
28 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
29 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
30 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
31 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
32 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
33 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
34 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
35 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
36 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
37 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
38 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
39 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
40 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
41 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
42 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
43 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
44 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
45 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE
46 Olax psittacorum (Willd.) Vahl khuai siak OLACACEAE
47 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Nam Chai Khrai OLACACEAE
48 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Nam Chai Khrai OLACACEAE
49 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Nam Jai Khrai OLACACEAE
50 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Nam Jai Khrai OLACACEAE
51 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Nam jai krai OLACACEAE
52 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Ž๎‹ฌ‹ญฬ OLACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: