เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตานทราย

Waltheria indica L.
หญ้าหัวนกเค้า
STERCULIACEAE
ไม้พุ่มสูง 10-100 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมีขนจำนวนมาก กิ่งแก่ไม่มีขน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ ยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 0.5-3 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ใบสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวนวล เส้นใบนูนชัดเจน ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร ผิวมีขน ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายยอด ก้านดอกไม่มีหรือสั้นมาก ใบประดับรูปสามเหลี่ยมยาว 2.5-4 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่ฐานเป็นรูปถ้วย ยาว 2-3 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก กลีบดอก สีเหลือง รูปลิ้น ฐานสอบเรียว ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1-2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ มี 5 อัน เชื่อมติดกันที่ฐานเป็นถ้วยยาว 0.8-1 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับฐานกลีบดอก ก้านชูแบน ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ติดอับเรณูตรงกลาง อับเรณูรูปรี ยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร สีเหลือง เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบรูปค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนจำนวนมาก ยอดเกสรเพศเมียแตกกิ่งก้านเหมือนเขากวาง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร
นครราชสีมา
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

2944 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Waltheria indica L. MALVACEAE
2 Waltheria indica L. MALVACEAE
3 Waltheria indica L. MALVACEAE
4 Waltheria indica L. MALVACEAE
5 Waltheria indica L. MALVACEAE
6 Waltheria indica L. MALVACEAE
7 Waltheria indica L. MALVACEAE
8 Waltheria indica L. MALVACEAE
9 Waltheria indica L. MALVACEAE
10 Waltheria indica L. MALVACEAE
11 Waltheria indica L. MALVACEAE
12 Waltheria indica L. MALVACEAE
13 Waltheria indica L. MALVACEAE
14 Waltheria indica L. MALVACEAE
15 Waltheria indica L. MALVACEAE
16 Waltheria indica L. MALVACEAE
17 Waltheria indica L. MALVACEAE
18 Waltheria indica L. MALVACEAE
19 Waltheria indica L. MALVACEAE
20 Waltheria indica L. MALVACEAE
21 Waltheria indica L. MALVACEAE
22 Waltheria indica L. MALVACEAE
23 Waltheria indica L. MALVACEAE
24 Waltheria indica L. MALVACEAE
25 Waltheria indica L. MALVACEAE
26 Waltheria indica L. MALVACEAE
27 Waltheria indica L. MALVACEAE
28 Waltheria indica L. MALVACEAE
29 Waltheria indica L. MALVACEAE
30 Waltheria indica L. MALVACEAE
31 Waltheria indica L. MALVACEAE
32 Waltheria indica L. MALVACEAE
33 Waltheria indica L. MALVACEAE
34 Waltheria indica L. MALVACEAE
35 Waltheria indica L. MALVACEAE
36 Waltheria indica L. MALVACEAE
37 Waltheria indica L. MALVACEAE
38 Waltheria indica L. Preash proa veal MALVACEAE
39 Waltheria indica L. Tan sai MALVACEAE
40 Waltheria indica L. tan sai MALVACEAE
41 Waltheria indica L. Ya hua nok khao MALVACEAE
42 Waltheria indica L. ตานทราย MALVACEAE
43 Waltheria indica L. ตานทราย MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: