เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะรุม

Moringa oleifera Lam.
มะค้อนก้อม ผักอีฮึม ผักอีฮุม
MORINGACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้น สูง 3-10 ม. ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 8-10 คู่ รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน กว้าง 5-20 ม.ปลายมน หรือเว้าตื้น ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ยาว 10-30 ซม. กลีบดอกสีเขียวอ่อน กว้าง 5-8 มม. ยาว 10-17 มม. ผลเป็นฝักรูปดาบ หรือกระบอง ยาว 18-45 ซม. ทีสันหลัก 3 สัน เมล็ดขนาดประมาณ 10 มม. มีปีก เรียงตรงข้าม ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-18 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อย 12-20 ดอก กลีบดอกสีส้มแดง ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกแบบสองปาก ออกดอกตลอดทั้งปี

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: