เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

ศรีมาลา

Passiflora coccinea Aubl.
-
PASSIFLORACEAE
ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก ใบเดี่ยว รูปไข่แกมหัวใจโคนใบเว้า ปลายใบมน ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ กลีบดอกรูปขอบขนาน สีแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมแดง มี รยางค์เรียงเป็นวงประมาณ 2–3 ชั้น โดยวงในมีสีขาว วงนอกที่ส่วนปลายมีสีแดงเข้ม ตรงโคนมีสีขาว ผล รูปไข่ สีส้มอมเหลือง

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

1581827 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: