เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

เสาวรส

Passiflora edulis Sims
แพสชั่นฟรุท กระทกรกฝรั่ง Passion fruit
PASSIFLORACEAE
ไม้เลื้อย มีมือเกาะยาว ใบรูปไข่ ขอบใบหยักละเอียด ส่วนใหญ่มี ๓ แฉก ดอก มีขนาดใหญ่เป็นดอกเดี่ยว ออกตามลำต้น มีสีสวย กลิ่นหอม กลีบรองดอก ๓ กลีบ กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ ด้านบนเป็นสีขาวด้านล่างสีเขียวอมเหลือง กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาว ผลเป็นผลสด กลมหรือรูปไข่ ผลอ่อน สีเขียวเรียบเป็นมัน มีจุดขาว ผลแก่ สีเหลือง ส้ม หรือม่วง เมล็ดสีดำ แบน
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้
ผลรับประทานได้
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

2822 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: