เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

รสสุคนธ์แดง

Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.
เครือปด เถาอรคนธ์ ปดลื่น ย่านปด ย่านเปล้า อรคนธ์
DILLENIACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบสากคาย โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยห่างๆ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวแกมแดง กลีบดอก 4 กลีบ สีขาว หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ปลายเป็นจะงอยแหลม แตกตะเข็บด้านเดียว ออกเป็นกลุ่ม 3-4 ผล เมล็ดรูปไข่ สีดำ มีเยื่อหุ้มสีแดง

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

1949 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: