เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

มะกาเครือ

Bridelia stipularis (L.) Blume
หัสคุณผี สะไอ สะไอเครือ หัสอัยเครือ ไอหน่วย
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง 1.3-11 ซม. ยาว 3-17 ซม. โคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งที่ไม่มีใบ สีเขียวอมเหลืองหรือครีม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 4-5 มม. กลีบดอก 5กลีบ โคนเสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก ผล ทรงรีหรือค่อนข้างกลม สีดำหรือดำอมแดง ยาว 7-12มม. เมล็ด รูปไข่ สีน้ำตาลแดง ยาว 2-3.5 มม.
พบกระจายในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ริมน้ำ ชายหาด และป่าชายเลน จนถึงระดับความสูง 400 เมตร
ต้น เป็นยาฟอกโลหิต ผล แก้พิษ ต่อหรือแตนต่อย
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

4853 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
2 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
3 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
4 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
5 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
6 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
7 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
8 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
9 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
10 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
11 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
12 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
13 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
14 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
15 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
16 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
17 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
18 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
19 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
20 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
21 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
22 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
23 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
24 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
25 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
26 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
27 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
28 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
29 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
30 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
31 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
32 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
33 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
34 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
35 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
36 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
37 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
38 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
39 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
40 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
41 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
42 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
43 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
44 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
45 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
46 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
47 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
48 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
49 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE
50 Bridelia stipularis (L.) Blume Ma Ka Khruea, มะกาเครือ; Chua Kai, ชั่วไก๋ (Hmong) PHYLLANTHACEAE
51 Bridelia stipularis (L.) Blume Maka khruea PHYLLANTHACEAE
52 Bridelia stipularis (L.) Blume Maka khruea PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: