เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

ยาแก้

Gochnatia decora (Kurz) Cabr.
ยาแก้หลวง นิ้วมือต้น
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบ สูง 4-6 เมตร แตกกิ่งระเกะระกะ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ยอดและใบมีขนสีขาวเป็นมันคล้ายเส้นไหม แผ่นใบแก่สีเขียวเข้ม ไม่มีขน ดอกสีขาวจำนวนมาก ออกเป็นช่อกลมตามปลายกิ่ง ผลเล็กเรียว มีกระจุกขนสีขาวคล้ายเส้นไหม ผล จำนวนมาก ออกบนช่อกลม
ภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่พม่าและจีน (ยูนนาน) ขึ้นตามป่าโปร่งบนภูเขา พบทั่วในในป่าสนเขา ป่าก่อ-สนเขา และป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 250-1,700 เมตร ออกดอกและผลเดือน ธันวาคม-พฤษภาคม ขณะออกดอกจะผลัดใบทั้งต้น
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1459 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: