เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

เลียงฝ้าย

Kydia calycina Roxb.
ปอจายอดขาว, เลียงยาบ (เชียงใหม่) ปอเต๊า, ปอเลี้ยงฝ้าย, ยาบใบมน(เหนือ)
MALVACEAE
ไม้ต้น สูง 6-18 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ถึงค่อนข้างกลม กว้าง 3-17 ซม. ยาว 4-14 ซม. ปลายใบมน โคนใบตัด กลม หรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ เป็นเหลี่ยมหรือเป็นแฉกตื้นๆ เส้นโคนใบมี 5-7 เส้น เส้นกลางใบมีเส้นแขนงใบข้างละ 2-3 เส้น อาจจะมีต่อมรูปรีอยู่เหนือโคนใบประมาณ 1 ซม. ด้านบนใบมีขนประปราย หรือเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่มหนาแน่น ก้านใบยาว 1.5-6 ซม. หูใบรูปลิ่ม ยาวประมาณ 2 มม. ร่วงง่ายดอก ออกที่ยอด แบบช่อแยกแขนงยาวถึง 30 ซม. ดอกจำนวนมาก มีทั้งดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศ แต่ละดอกมีริ้วประดับรองรับ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 4-5 แฉก แฉกรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ปลายมน มีขนรูปดาวเล็ก ๆ คลุม เมื่อเป็นผลริ้วประดับจะขยายใหญ่ขึ้นมาก กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 5 แฉก แฉกยาวประมาณ 5 มม. ทั้งริ้วประดับและกลีบเลี้ยงติดทนจนเป็นผลกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันประมาณ 1 มม. ปลายแยก 5 กลีบ รูปไข่กลับ หรือรูปช้อน กว้างประมาณ 4 มม. ยาวประมาณ 8.5 มม. เกสรเพศผู้ติดกันเป็นหลอดด ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอับเรณู 1-4 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่ หรือแลม ภายในมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย ก้านเกสรเพศเมียปลายแยก 3 แขนง ยอดเกสรรูปก้นปิด เป็นปุ่มเล็กๆผล ค่อนข้างกลม ปลายเป็นจงอย ริ้วประดับรูปไข่กลับถึงรูปไข่กลับแคบ กว้างประมาณ 8 มม. ยาวประมาณ 12 มม. ปลายกลมมน โคนสอบแคบ โคนสุดเชื่อมติดกัน มีเส้นตามยาว 3-4 เส้น และมีเส้นร่างแห เมล็ด รูปไต แต่ละช่องมี 1 เมล็ด
ในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยตามป่าผลัดใบผสม - ป่าดิบแล้ง
เนื้อไม้เหนียวใช้ทำเสา เพลาล้อเกวียน เครื่องมือกสิกร กระดานพื้น และเครื่องเรือนได้ดี
-
-

2806 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: