เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2012

มะจ้ำก้อง

Ardisia colorata Roxb.
กระดูกไก่, ก้างปลา, ก้างปลาเขา (จันทบุรี), พิลังกาสา, เหมือด (เลย), อ้ายรามใบใหญ่ (ตรัง)
MYRSINACEAE
ไม้ต้นยืนขนาดเล็ก หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวสีเขียว หนา แข็งเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง ดอกเล็กเป็นช่อเป็นกระจุก ดอกสีขาวสลับแดงเรื่อๆ ชมพู มีลูกกลมโตสีดำ

--

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: