เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2012

มะจ้ำก้อง

Ardisia colorata Roxb.
กระดูกไก่, ก้างปลา, ก้างปลาเขา (จันทบุรี), พิลังกาสา, เหมือด (เลย), อ้ายรามใบใหญ่ (ตรัง)
MYRSINACEAE
ไม้ต้นยืนขนาดเล็ก หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวสีเขียว หนา แข็งเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง ดอกเล็กเป็นช่อเป็นกระจุก ดอกสีขาวสลับแดงเรื่อๆ ชมพู มีลูกกลมโตสีดำ
อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย, มาเลเซีย
ใบ - แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ ราก - ตำกับสุราเอาน้ำรับประทาน เอากากพอกปิดแผล ถอนพิษงู แก้กามโรคและหนองใน ต้น - แก้โรคเรื้อน ดอก - ฆ่าเชื้อโรค เมล็ด - แก้ลมพิษ ลูก - แก้ไข้ ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

--

-

2477 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: