เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ปอบิด

Helicteres isora L.
มะปิด ปอทับ ช้อ ขี้อ้นใหญ่
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร. ทุกส่วนมีขนรูปดาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 6-18 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม 3-5 ติ่ง ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีส้มอมแดง รูปใบหอกกลับ ยาว 2.5-3.0 ซม. ผล แบบแห้งแตก รูปทรงกระบอก กว้าง 1 ซม. ยาว 4-5 ซม. เมื่อแตกจะบิดเป็นเกลียว
ประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เวียดนาม กัมพูชา คาบสมุทรมลายู หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย พบในป่าเต็งรังที่ระดับความสูง 100 - 400 ม. จากระดับน้ำทะเล
ผลสุก กินเป็นยาระบาย บำรุงกำลัง ผล ตำพอก แก้ปวด เคล็ด ขัด บวม และเป็นยาสมานแผล

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

2466 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Helicteres isora L. MALVACEAE
2 Helicteres isora L. MALVACEAE
3 Helicteres isora L. MALVACEAE
4 Helicteres isora L. MALVACEAE
5 Helicteres isora L. MALVACEAE
6 Helicteres isora L. MALVACEAE
7 Helicteres isora L. MALVACEAE
8 Helicteres isora L. MALVACEAE
9 Helicteres isora L. MALVACEAE
10 Helicteres isora L. MALVACEAE
11 Helicteres isora L. MALVACEAE
12 Helicteres isora L. MALVACEAE
13 Helicteres isora L. MALVACEAE
14 Helicteres isora L. MALVACEAE
15 Helicteres isora L. MALVACEAE
16 Helicteres isora L. MALVACEAE
17 Helicteres isora L. MALVACEAE
18 Helicteres isora L. MALVACEAE
19 Helicteres isora L. MALVACEAE
20 Helicteres isora L. MALVACEAE
21 Helicteres isora L. MALVACEAE
22 Helicteres isora L. MALVACEAE
23 Helicteres isora L. MALVACEAE
24 Helicteres isora L. MALVACEAE
25 Helicteres isora L. MALVACEAE
26 Helicteres isora L. MALVACEAE
27 Helicteres isora L. MALVACEAE
28 Helicteres isora L. MALVACEAE
29 Helicteres isora L. MALVACEAE
30 Helicteres isora L. MALVACEAE
31 Helicteres isora L. MALVACEAE
32 Helicteres isora L. MALVACEAE
33 Helicteres isora L. MALVACEAE
34 Helicteres isora L. MALVACEAE
35 Helicteres isora L. MALVACEAE
36 Helicteres isora L. MALVACEAE
37 Helicteres isora L. MALVACEAE
38 Helicteres isora L. MALVACEAE
39 Helicteres isora L. MALVACEAE
40 Helicteres isora L. MALVACEAE
41 Helicteres isora L. MALVACEAE
42 Helicteres isora L. MALVACEAE
43 Helicteres isora L. MALVACEAE
44 Helicteres isora L. Chok pa bit (Kyah Kur language) MALVACEAE
45 Helicteres isora L. Po bid MALVACEAE
46 Helicteres isora L. Po bit MALVACEAE
47 Helicteres isora L. Po pit MALVACEAE
48 Helicteres isora L. Po pit, Po thap MALVACEAE
49 Helicteres isora L. Por Bid MALVACEAE
50 Helicteres isora L. Preal mmis MALVACEAE
51 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
52 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
53 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
54 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
55 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
56 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: