เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ฝรั่ง

Psidium guajava L.
มะก้วย มะก้วยก๋า มะก๋า มะมั่น มะจีน สีดา
MYRTACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 13 เมตร. ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี ถึง ขอบขนาน กว้าง 6-12 ซม. ยาว 3.5-6.0 ซม. ดอก เดี่ยว หรือออกเป็นช่อกระจุก จำนวน 2-3 ดอก กลีบดอก สีขาว ยาว 1.0-1.4 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 6-9 มม. ผล เป็นผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด รูปทรงกลม หรือทรงรูปไข่ ยาว 3-8 ซม.

พืชสมุนไพร เล่ม 2

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Psidium guajava L. MYRTACEAE
2 Psidium guajava L. MYRTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: