เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

กระเจียวกาบแดง

Curcuma rubescens Roxb.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 8 x 5 ซม. ภายในสีขาว เหง้าแตกสาขา กว้าง 1.5-2.0 ซม. ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดินสูง 80-100 ซม. กาบใบสีแดงเข้ม ใบรูปใบหอกกลับ ขนาด 45-50 x 10-14 ซม. ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม มีสีเขียวและมีแถบสีแดงขนาบ 2 ข้างของเส้นกลางใบ ช่อดอกเกิดจากเหง้า ก้านช่อยาว 13-20 ซม. ช่อดอกยาว 15-20 ซม. ใบประดับรูปไข่กลับ ปลายมน หรือปลายมีติ่งหนาม สีเขียว ผิวเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ใบประดับส่วนยอด รูปไข่กลับ ปลายมน สีแดง ผิวมีขนทั้ง 2 ด้าน กลีบดอกสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายมน กลีบปากสีเหลืองอ่อนและมีแถบสีเหลืองเข้มตามแนวกลางแผ่น มีต่อมขน 2 ข้างตามแนวแถบกลาง อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลื่ยมแบน ปลายเรียวแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ผิวมีขนคลุมแน่น
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา เป็นพืชปลูก ต่างประเทศพบในอินเดียและพม่า
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3550 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: