เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

ว่านงูเห่า

Curcuma rubrobracteata Skornick
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2.0 x 1.5 ซม. เหง้าแตกสาขา กว้างประมาณ 1 ซม. ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดินสูง 30-80 ซม. ใบรูปไข่ ขนาด 25-40 x 11-17 ซม. สีเขียวทั้งแผ่น ผิวใบด้านบนมีขนตามแนวเส้นใบ ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 3-12 ซม. ช่อดอกยาว 7-10 ซม. ใบประดับปลายมน ผิวมีขนทั้ง 2 ด้าน มีสีแดงสด ไม่มี ใบประดับส่วนยอด กลีบดอกสีแดง สเตมิโนดรูปไข่กลับ ปลายมน สีเหลือง กลีบปากสีเหลือง อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลื่ยมแบน ปลายเรียวแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2.5-3.0 มม. รังไข่ ยาวประมาณ 2-3 มม. ผิวมีขน
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบที่ภาคเหนือ ตะวันตกกเฉียงใต้ ขึ้นในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้งที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 220-700 ม. ต่างประเทศพบในอินเดียและพม่า
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

1250 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: