เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

หม่อนหลวง

Morus macroura Miq.
-
MORACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 12 เมตร เปลือกชั้นในมียางขาว ใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 12-17 ซม. ฐานใบกลมเบี้ยว ขอบใบหยักฟันเลื่อย เส้นใบหลัก 3 เส้น แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบเกือบเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-3 ซม. ช่อดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้ ยาว 3-6 ซม. ดอกเพศผู้ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ช่อดอกเพศเมีย ยาวถึง 10 ซม. ดอกเพศเมีย มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รังไข่เกลี้ยง ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลมีเนื้อฉ่ำน้ำ สีเขียวอ่อน
พบบริเวณเชิงเขาและริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-750 เมตรออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 196

-

2044 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: