เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

หม่อนหลวง

Morus macroura Miq.
-
MORACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 12 เมตร เปลือกชั้นในมียางขาว ใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 12-17 ซม. ฐานใบกลมเบี้ยว ขอบใบหยักฟันเลื่อย เส้นใบหลัก 3 เส้น แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบเกือบเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-3 ซม. ช่อดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้ ยาว 3-6 ซม. ดอกเพศผู้ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ช่อดอกเพศเมีย ยาวถึง 10 ซม. ดอกเพศเมีย มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รังไข่เกลี้ยง ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลมีเนื้อฉ่ำน้ำ สีเขียวอ่อน
พบบริเวณเชิงเขาและริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-750 เมตรออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 196

-

3509 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Morus macroura Miq. MORACEAE
2 Morus macroura Miq. MORACEAE
3 Morus macroura Miq. MORACEAE
4 Morus macroura Miq. MORACEAE
5 Morus macroura Miq. MORACEAE
6 Morus macroura Miq. MORACEAE
7 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
8 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
9 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
10 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
11 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
12 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
13 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
14 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
15 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
16 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
17 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
18 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
19 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
20 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
21 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
22 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
23 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
24 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
25 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
26 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
27 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
28 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
29 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
30 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
31 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
32 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
33 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
34 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
35 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
36 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
37 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
38 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
39 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
40 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
41 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
42 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
43 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
44 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
45 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
46 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
47 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
48 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
49 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
50 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
51 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
52 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: