เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

หน่อพสุธา

Balanophora harlandii Hook.f.
BALANOPHORACEAE
พืชเบียนราก ช่อดอกเกิดบนฐานสีน้ำตาลแดง ช่อดอกแยกเพศ มีกาบสีแดงหุ้ม ดอกเพศเมียขนาดเล็ก เป็นกระจุกแน่น สีแดง ปลายเกสรสีขาว ดอกเพศผู้มี 3 กลีบ อับเรณู 3 อัน สีขาว รอยแตกอยู่ด้านบน ออกดอกเดือนกันยายน
พบในป่าดิบชื้นระดับต่ำ

พรรณไม้ภูสวนทราย,34

-

2340 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: