เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ปอผ่าสาม

Sterculia lanceolata Cav.
-
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบเดี่ยว รูปรีหรือขอบขนาน ช่อดอกเกิดที่ซอกใบหรือที่ยอด กลีบเลี้ยง 5 แฉก สีเหลืองนวลหรือส้มอ่อน แผ่ออก ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 10 อัน ดอกเพศเมียมีคาร์เพลอิสระ 5 อัน ผลกลุ่ม 5 อัน สีแดงหรือน้ำตาล ออกดอกเดือนมีนาคม
พบเป็นไม้พื้นล่างในป่าดิบแล้ง
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:111

-

36228 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
2 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
3 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
4 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
5 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
6 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
7 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
8 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
9 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
10 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
11 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
12 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
13 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
14 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
15 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
16 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
17 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
18 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
19 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
20 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
21 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
22 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
23 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
24 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
25 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
26 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
27 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
28 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
29 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
30 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
31 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
32 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
33 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
34 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
35 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
36 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
37 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
38 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
39 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
40 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
41 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
42 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
43 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
44 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
45 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
46 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
47 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
48 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
49 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
50 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
51 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
52 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
53 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
54 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
55 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
56 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
57 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
58 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
59 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
60 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
61 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
62 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
63 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
64 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
65 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
66 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
67 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
68 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
69 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
70 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
71 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
72 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
73 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
74 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
75 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
76 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
77 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
78 Sterculia lanceolata Cav. MALVACEAE
79 Sterculia lanceolata Cav. Huunaa huchi MALVACEAE
80 Sterculia lanceolata Cav. Po pha sam MALVACEAE
81 Sterculia lanceolata Cav. ปอ MALVACEAE
82 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE
83 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE
84 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE
85 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE
86 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai Cha-ton-top MALVACEAE
87 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
88 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
89 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
90 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
91 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
92 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
93 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
94 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
95 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
96 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
97 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
98 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
99 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
100 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
101 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
102 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
103 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
104 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
105 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
106 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
107 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
108 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
109 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
110 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
111 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
112 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
113 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE
114 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai Lin nguang MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: