เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

บัวบก

Crinum wattii Baker
AMARYLLIDACEAE
ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดินแบบหัวหอม ใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน รูปแถบ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 60-90 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม มี 6-15 ดอก ออก ก้านช่อดอกยาว 45-75 ซม. ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกเรียว ทรงกระบอก ยาว 6.3-12.5 ซม. แฉกกลีบดอกรูปแถบแกมรูปใบหอก โค้งพับลง ผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. เมื่อแห้งแตกแบบไม่เป็นระเบียบ ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ค.
Herbs with a large bulb. Leaves rosette, linear, 60-90 by 5-8 cm. Inflorescence a scapose umbel, 6-15-flowered; scapes, cylindrical, 45-75 cm long. Flowers white; corolla tube 6.3-12.5 cm long, slender, cylindrical; lobes as long as the tube, narrowly linear-lanceolate, reflexed. Fruits subglobose, ca. 2.5 cm in diam., irregulary dehiscent. Flowering Jun.-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1332 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: