เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

บุนนาค

Mesua ferrea L.
CLUSIACEAE
ไม้ต้น สูง 15-20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ใบอ่อนสีชมพูอ่อน ดอกสีขาว ออกเดี่ยว หรือเป็นคู่ที่ซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7.5 ซม. ดอกห้อยลง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปร่างกลม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. สีส้มแก่หรือสีม่วง ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Trees up to 15-20 m tall. Leaves simple, opposite, lanceolate, 8-10 by 2-3 cm; young leaves pale pink. Flowers white, solitary or paired, axillary, 5-7.5 cm in diam., patent; sepals 4, orbicular; petals 5, broadly obovate. Fruits globose, 2.5-3 cm in diam. deep orange to purple when ripe. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2672 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: