เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กาหลง

Bauhinia acuminata L.
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายแยกเป็น 2 แฉก ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว รูปขอบขนาน ฝักแบน รูปแถบ ยาวประมาณ 10 ซม. ออกดอกเดือน เม.ย.-มิ.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1371 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: