เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

หญ้าดอกคำ

Hypoxis aurea Lour.
HYPOXIDACEAE
ไม้ล้มลุกมีเหง้าสั้น สูง 10-20 ซม. ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่โคนต้น ดอกสีเหลือง มีกลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน สีเหลือง ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1396 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: