เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

หญ้าดอกคำ

Hypoxis aurea Lour.
HYPOXIDACEAE
ไม้ล้มลุกมีเหง้าสั้น สูง 10-20 ซม. ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่โคนต้น ดอกสีเหลือง มีกลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน สีเหลือง ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Herbs with short rhizome, 10-20 cm tall. Leaves linear, 15-20 by 1.5-2.5 cm. Inflorescences racemose, shooting near the ground. Flowers yellow; perianth 6; stamens 6, yellow. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3246 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
2 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
3 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
4 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
5 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
6 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
7 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
8 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
9 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
10 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
11 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
12 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
13 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
14 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
15 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
16 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
17 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
18 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
19 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
20 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
21 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
22 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
23 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
24 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
25 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
26 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
27 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
28 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
29 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
30 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
31 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
32 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
33 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
34 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
35 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
36 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
37 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
38 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
39 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
40 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
41 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
42 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
43 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
44 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
45 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
46 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
47 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
48 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
49 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
50 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
51 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
52 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
53 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
54 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
55 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
56 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
57 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE
58 Hypoxis aurea Lour. Star grass HYPOXIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: