เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ไอริส

Iris collettii Hook.f.
IRIDACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าและรากสะสมอาหาร สูง 12-15 ซม. ใบเดี่ยว เรียงแบบสองทาง รูปดาบแคบหรือรูปแถบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-30 ซม. สีเขียวเทา ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกสีน้ำเงินอมม่วง กลีบเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกมีสันสีเหลืองที่โคนกลีบ ออกดอกเดือน พ.ค.-มิ.ย.
Rhizomatous herbs with tuberous roots, 12-15 cm tall. Leaves simple, 2-ranked, narrowly sward-shaped or linear, 15-30 by 1.5-2 cm, glaucous green. Inflorescences racemose. Flowers bluish violet, tubular with 6 lobes, arranged in 2 whorls; 3 outers with yellow crest at the base. Flowering May-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

6252 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: