เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

หญ้าคางเลือย

Scutellaria incurva Wall. ex Benth.
LAMIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 10-30 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แคบ รี ถึงขอบขนาน กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อฉัตร แต่ละข้อมีดอก 1 คู่ออกตรงข้าม ดอกรูปปากเปิด สีม่วง หรือสีม่วงอมฟ้า ยาว 1.2-1.5 ซม. ผลแห้งแตก ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs 10-30 cm tall. Leaves simple, opposite, narrowly ovate, elliptic to oblong, 2.5-7 by 1-2.5 cm. Inflorescences terminal, verticillate with a pair of flowers at each node. Flowers bilabiate, violet or bluish violet, 1.2-1.5 cm long. Fruits capsular. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1570 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: