เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กาสามปีก

Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
LAMIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกตรงข้าม ใบย่อย 3-5 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-15 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูปปากเปิด สีเหลืองอ่อน ผลทรงกลม เมื่อสุกสีดำ ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1354 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
4 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
6 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
7 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
8 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
9 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
10 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
11 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
12 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
13 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
14 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
15 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
16 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
17 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
18 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
19 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
20 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
21 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
22 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE
23 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ga sam peek VERBENACEAE
24 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam peak LAMIACEAE
25 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka Sam Peek LAMIACEAE
26 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer ka sam pik LAMIACEAE
27 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam pik LAMIACEAE
28 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam pik VERBENACEAE
29 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Tin nok, Ka sam pik VERBENACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: