เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ปอหู

Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem.
MALVACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 15 ม. ใบเดี่ยว เรียนแบบเวียน รูปค่อนข้างกลม หรือรูปหัวใจกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-35 ซม. ขอบใบเรียบหรือเว้าเป็นพูตื้น ใบอ่อนมีขนรูปดาวหนาแน่น ดอกยาว 5-7.5 ซม. สีเหลืองสดมีแต้มสีม่วงตรงกลาง กลีบเลี้ยง 2-2.5 ซม. มีหนามสั้นด้านนอก กลีบดอกคล้ายรูปกรวย ผลแห้งแตกเป็น 10 พู ออกดอก เดือน มี.ค.-พ.ค.
Trees up to 15 m tall. Leaves simple, spiral, suborbicular or broadly cordate, 15-35 cm in diam.; margin entire or shallowly lobed; young leaves with dense stellate hairs. Flowers 5-7 cm long, bright yellow with purple mark at the base; sepals 2-2.5 cm with short spines outside; petals funiculate, contorted. Capsules dehiscent to 10 parted. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1438 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: