เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

มะคังแดง

Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.
-
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 6-12 ม. โคนมีหนาม กิ่งอ่อนมีสีน้ำตาลแดง ถึงสีแดงเข้ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือไข่กลับ กว้าง 8-15 ซม. ยาว 15-22 ซม. ผิวใบมีขน หูใบรูปสามเหลี่ยม หลุดร่วงง่าย ดอกสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ออกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปกระสวย มีสันนูนตามยาวและกลีบเลี้ยงติดทนที่ปลายผล ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Trees 6-12 m tall, thorny at the base; young branches brownish red to dark red. Leaves simple. opposite, elliptic or obovate, 15-22 by 8-15 cm, hairy; stipules triangular, caducous. Flowers axillary, on short spur, pale yellowish green. Drupes fusiform with longitudinal ridges and persistent calyx at apex. Flowering Apr.-May.
-
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2658 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: