เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เข็มดอย

Duperrea pavettifolia Pit.
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ผิวเกลี้ยง ก้านเกสรตัวเมียมีขน ผลรูปรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ออกดอกเดือน พ.ค.-มิ.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: