เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ลาย

Microcos paniculata L.
TILIACEAE
ไม้ต้น สูง 7-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-17 ซม. มีเส้นใบออกจากฐาน 3 เส้น ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลืองอ่อน ผลทรงกลม หรือรูปไข่กลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 มม. เมื่อสุกสีดำ ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Trees 7-20 m tall. Leaves simple, alternate, elliptic or oblong, 10-17 by 4-8 cm, 3-nerved. Inflorescences axillary or terminal. Flowers pale yellow; stamens numerous, pale yellow. Fruits globose or ellipsoid, 7-10 mm in diam., black when ripe. Flowering Apr.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

4014 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Microcos paniculata L. MALVACEAE
2 Microcos paniculata L. MALVACEAE
3 Microcos paniculata L. MALVACEAE
4 Microcos paniculata L. MALVACEAE
5 Microcos paniculata L. MALVACEAE
6 Microcos paniculata L. MALVACEAE
7 Microcos paniculata L. MALVACEAE
8 Microcos paniculata L. MALVACEAE
9 Microcos paniculata L. MALVACEAE
10 Microcos paniculata L. MALVACEAE
11 Microcos paniculata L. MALVACEAE
12 Microcos paniculata L. MALVACEAE
13 Microcos paniculata L. MALVACEAE
14 Microcos paniculata L. MALVACEAE
15 Microcos paniculata L. MALVACEAE
16 Microcos paniculata L. MALVACEAE
17 Microcos paniculata L. MALVACEAE
18 Microcos paniculata L. MALVACEAE
19 Microcos paniculata L. MALVACEAE
20 Microcos paniculata L. MALVACEAE
21 Microcos paniculata L. MALVACEAE
22 Microcos paniculata L. MALVACEAE
23 Microcos paniculata L. MALVACEAE
24 Microcos paniculata L. MALVACEAE
25 Microcos paniculata L. MALVACEAE
26 Microcos paniculata L. MALVACEAE
27 Microcos paniculata L. MALVACEAE
28 Microcos paniculata L. MALVACEAE
29 Microcos paniculata L. MALVACEAE
30 Microcos paniculata L. MALVACEAE
31 Microcos paniculata L. MALVACEAE
32 Microcos paniculata L. MALVACEAE
33 Microcos paniculata L. MALVACEAE
34 Microcos paniculata L. MALVACEAE
35 Microcos paniculata L. MALVACEAE
36 Microcos paniculata L. MALVACEAE
37 Microcos paniculata L. MALVACEAE
38 Microcos paniculata L. MALVACEAE
39 Microcos paniculata L. MALVACEAE
40 Microcos paniculata L. MALVACEAE
41 Microcos paniculata L. MALVACEAE
42 Microcos paniculata L. MALVACEAE
43 Microcos paniculata L. MALVACEAE
44 Microcos paniculata L. MALVACEAE
45 Microcos paniculata L. MALVACEAE
46 Microcos paniculata L. MALVACEAE
47 Microcos paniculata L. MALVACEAE
48 Microcos paniculata L. MALVACEAE
49 Microcos paniculata L. MALVACEAE
50 Microcos paniculata L. MALVACEAE
51 Microcos paniculata L. MALVACEAE
52 Microcos paniculata L. MALVACEAE
53 Microcos paniculata L. MALVACEAE
54 Microcos paniculata L. MALVACEAE
55 Microcos paniculata L. MALVACEAE
56 Microcos paniculata L. MALVACEAE
57 Microcos paniculata L. MALVACEAE
58 Microcos paniculata L. MALVACEAE
59 Microcos paniculata L. MALVACEAE
60 Microcos paniculata L. MALVACEAE
61 Microcos paniculata L. MALVACEAE
62 Microcos paniculata L. MALVACEAE
63 Microcos paniculata L. MALVACEAE
64 Microcos paniculata L. MALVACEAE
65 Microcos paniculata L. MALVACEAE
66 Microcos paniculata L. MALVACEAE
67 Microcos paniculata L. MALVACEAE
68 Microcos paniculata L. MALVACEAE
69 Microcos paniculata L. MALVACEAE
70 Microcos paniculata L. MALVACEAE
71 Microcos paniculata L. MALVACEAE
72 Microcos paniculata L. MALVACEAE
73 Microcos paniculata L. MALVACEAE
74 Microcos paniculata L. MALVACEAE
75 Microcos paniculata L. MALVACEAE
76 Microcos paniculata L. MALVACEAE
77 Microcos paniculata L. MALVACEAE
78 Microcos paniculata L. MALVACEAE
79 Microcos paniculata L. MALVACEAE
80 Microcos paniculata L. MALVACEAE
81 Microcos paniculata L. MALVACEAE
82 Microcos paniculata L. MALVACEAE
83 Microcos paniculata L. MALVACEAE
84 Microcos paniculata L. MALVACEAE
85 Microcos paniculata L. MALVACEAE
86 Microcos paniculata L. MALVACEAE
87 Microcos paniculata L. MALVACEAE
88 Microcos paniculata L. MALVACEAE
89 Microcos paniculata L. MALVACEAE
90 Microcos paniculata L. MALVACEAE
91 Microcos paniculata L. MALVACEAE
92 Microcos paniculata L. MALVACEAE
93 Microcos paniculata L. MALVACEAE
94 Microcos paniculata L. Khom MALVACEAE
95 Microcos paniculata L. Ma kom MALVACEAE
96 Microcos paniculata L. Ma Kom MALVACEAE
97 Microcos paniculata L. Phlap phla MALVACEAE
98 Microcos paniculata L. plab plaa MALVACEAE
99 Microcos paniculata L. Plup-pla MALVACEAE
100 Microcos paniculata L. SeKu Lu MALVACEAE
101 Microcos paniculata L. พลับพลา MALVACEAE
102 Microcos paniculata L. มะคอม, ตะทาง (เมี่ยน) MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: