เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

หมายี

Zingiber rubens Roxb.
กำบิด
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินแตกแขนง ลำต้นเทียมสูงถึง 1.5 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ช่อดอกรูปไข่ หรือรูปรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 ซม. ออกที่ระดับพื้นดิน บางส่วนอยู่ใต้ดิน ใบประดับสีแดง ดอกสีเหลืองอ่อนอมแดง กลีบปากสีเหลืองครีม พูกลีบสีน้ำตาลอมม่วงมีลายสีเหลือง ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Herbs with branched rhizome; psudostems up to 1.5 m tall. Leaves simple, alternate, oblong. Inflorescences ovoid or ellipsoid, 4-7 cm in diam., arising from the ground, partially in the soil; bracts red. Flowers reddish pale yellow; labellum creamy yellow; lobes purplish brown with yellow marks. Flowering May-Jul.
-
เหง้า รับประทานเป็นอาหาร ช่อดอก ใช้รับประทานเป็นอาหาร
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park, Uses of Zingiberaceae in Thailand

1762 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: