เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักฮาก

Erythropalum scandens Blume
Olacaceae
ไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ อายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือ รูปรี ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็กจำนวนมาก ผลรูปรี แก่แล้วแตกออก ภายในมีเมล็ดแข็ง ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือชำต้น

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

3320 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: