เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักเมี่ยง

Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr.
-
Gnetaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง ๓ ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ดอกแยกเพศ ออกเป็นช่อจากซอกใบ ผลรูปรี สีเหลือง เมื่อสุก จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถึงสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Gnetum gnemon var. tenerum is an evergreen small tree or shrub, up to 3 m tall. Leaves simple, opposite, elliptic. Inflorescences in axillary spikes, 3 – 6 cm long. Fruit ellipsoid, yellow turning red to purple when ripe. Flowering in September – November. This plant can be propagated by seed.
-
เป็นผักพื้นบ้านที่นิยมของคนไทยทางภาคใต้ โดยนำใบอ่อน มาประกอบทำอาหารเป็นต้มจืด หรือผัดใสไข่
It is an important leafy vegetable in southern Thailand. The young leaves are cooked in vegetable soup, stir-fried with egg.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1547 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: