เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

หลาว

Alpinia oxymitra K. Schum.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1 - 2 ม. ใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน ผิวเกลี้ยง เป็นมัน ช่อดอกเกิดที่ยอด ตั้งขึ้น ใบประดับย่อยสีขาว มีขนแน่น ดอกสีขาวอมเขียว มีแต้มสีแดงที่โคนกลีบปาก ผลทรงรี มีสันนูนตามแนวยาวโดยรอบ ผลสุกสีเหลือง
พบได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ป่าชายหาดถึงป่าดิบชื้นต่างประเทศพบที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ มาเลเซีย
หน่อและเมล็ด กินเป็นผักสด

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1589 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: