เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

มะพลับป่า

Diospyros sp.
Ebenaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 8 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง สีเขียวเข้ม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: