เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องสายสร้อยน้อย

Pholidota pallida Lindl.
Coelogyne pallida (Lindl.) Rchb.f.; Coelogyne calceata Rchb.f.; Pholidota imbricata var. sessilis Hook.f.; Pholidota yunnanensis Schltr.; Pholidota yunpeensis Hu; Pholidota schlechteri Gagnep.; Pholidota tixieri Guillaumin; Pholidota pallida var. sessilis (Hook.f.) P.K.Sarkar
เอื้องลำต่อน้อย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงขอบขนานแกมทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-25 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ ห้อยลง ดอกย่อยจำนวนมาก โคนก้านช่อดอกมีใบประดับหนาแน่น ใบประดับติดทน ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.5-0.6 ซม. สีขาวถึงสีครีม กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่เบี้ยว โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปเคียวแกมรี กลีบปากสีขาวเจือสีชมพู โค้งคล้ายท้องเรือ ด้านในมีสัน 3 สัน หูกลีบปากตั้งตรง ปลายกลีบพูกลางแยกเป็น 2 พู
Epiphyte or lithophytic, sympodial; pseudobulbs ovoid-oblong. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong-lanceolate, 3 - 6 cm wide, 5 - 25 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, racemose, pendulous, many-flowered; floral bract dense, persistent. Flowers 0.5 - 0.6 cm across, white or creamy white; dorsal sepal oblong-obovate; lateral sepals obliquely ovate, base connate, petals elliptic-falcate; lip pinkish-white, boat-shaped, with 3 keels on the middle, sidelobes erect, midlobe deeply 2-lobulate.
พบตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 800-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Tropical evergreen forest and hill evergreen forest in Northern, Northeastern, Western and Peninsular Thailand; 800 - 2,000 m alt. Flowering in June - July. Distribution: East of Himalaya range, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: