เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2022

พระนารายณ์ต้น

Macropanax dispermus (Blume) Kuntze
เพี้ยฟาน หัวมานต้น
ARALIACEAE
ไม้ต้นสูงถึง 10 เมตร ใบประกอบแบบฝ่ามือ มีใบย่อย 7-9 ใบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยง ขอบใบหยัก ดอกสีน้ำตาล ออกเป็นช่อจากซอกใบ ช่วงเวลาออกดอก มิถุนายน – สิงหาคม
จีน อินเดีย และไทย
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: