เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2022

นิ้วมือพระนารายณ์

Schefflera elliptica (Blume) Harms
ARALIACEAE
ไม้พุ่มสูงถึง 1.5 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อยรูปไข่ มี 5 ใบ ผิวใบเรียบ ปลายใบทู่ ช่วงเวลาออกดอก มักไม่ออกดอก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปลูกประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: