เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

แก้มขาว

Mussaenda sanderiana Roxb.
แก้มอ้น ใบต่างดอก ดอนย่าป่า กำเบ้อ กะเบ้อขาว ผีเสื้อ พอแต Butterfly Flower
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายแหลม โคนมีขนอ่อนนุ่ม มีหูใบชัดเจน ดอก สีเหลืองสดถึงเหลืองส้ม ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงส่วนโคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 2 ซม. ปากหลอดมีขนละเอียดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เกสรผ็ 5 อัน อยู่ในหลอดดอก ดอกแก่มีใบเลี้ยงขยายใหญ่เป็น 1 กลีบ สีขาวนวล รูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ผล รูปไข่ขนาดเล็ก เมล็ดจำนวนมาก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

2002 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: