เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะไฟ

Baccaurea ramiflora Lour.
แซเครือแซ ผะยิ้ว ส้มไฟ หัมกัง
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หรือหยักตื้นๆ ปลายใบเรียวแหลม กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. เส้นแขนงใบมี 5-8 คู่ ด้านล่างนูน เนื้อใบค่อนข้างบางเกลี้ยง ก้านใบยาว 5-7.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้มี 4-8 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อยาวมาก ใบประดับขนาดเล็กอยู่ที่โคนก้านดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รังไข่มีขน ผล ค่อนข้างกลมหรือรี วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซม. สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาวขุ่น รสเปรี้ยวอมหวาน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

224654 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
2 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
3 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
4 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
5 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
6 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
7 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
8 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
9 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
10 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
11 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
12 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
13 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
14 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
15 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
16 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
17 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
18 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
19 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
20 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
21 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
22 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
23 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
24 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
25 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
26 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
27 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
28 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
29 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
30 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
31 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
32 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
33 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
34 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
35 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
36 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
37 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
38 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
39 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
40 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
41 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
42 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
43 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
44 Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE
45 Baccaurea ramiflora Lour. Lum Mar, Mak Fay EUPHORBIACEAE
46 Baccaurea ramiflora Lour. Ma fai pa EUPHORBIACEAE
47 Baccaurea ramiflora Lour. ma fai pa EUPHORBIACEAE
48 Baccaurea ramiflora Lour. Ma Fai Pa EUPHORBIACEAE
49 Baccaurea ramiflora Lour. Mafai EUPHORBIACEAE
50 Baccaurea ramiflora Lour. Mafai EUPHORBIACEAE
51 Baccaurea ramiflora Lour. Phneav EUPHORBIACEAE
52 Baccaurea ramiflora Lour. Phneav EUPHORBIACEAE
53 Baccaurea ramiflora Lour. Pnheav EUPHORBIACEAE
54 Baccaurea ramiflora Lour. Pnheav EUPHORBIACEAE
55 Baccaurea ramiflora Lour. Sii so, Mak phay EUPHORBIACEAE
56 Baccaurea ramiflora Lour. Tout Cyu EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: