เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

มณฑา

Magnolia liliifera (L.) Baill.
Talauma candollei Bl.
ยี่หุบ จอมปูน จำปูนช้าง
MAGNOLIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กหรือพุ่ม สูงได้ถึง 10 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบมักเป็นคลื่นหรือเป็นลอน กาบใบยาว 1.5-2 ซม. มีต่อมบวมที่โคน มีขนสีขาวประปราย ดอกสีเหลืองอ่อนถึงครีม กลิ่นหอมแรงในเวลาเช้าตรู่ ดอกรูปรีมีปลายค่อนข้างแหลม ออกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูประฆังห้อยลง กลีบรองดอก 3 กลีบ สีเขียวอ่อนแกมเหลือง หนาและแข็ง กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-5 ซม. เมื่อบานกลีบชั้นนอกจะคลี่ออกแผ่แบบห่อๆ เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่มรูปรี ขนาดยาวประมาณ 4 ซม.
พบตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยขึ้นได้ดีทางภาคใต้ ที่ความสูง 50-400 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำมาปลูกในที่ชื้นและแดดไม่จัดมากจะขึ้นได้ดี ออกดอกตลอดปี
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2475 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: