เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะแตกเครือ

Celastrus paniculata Willd.
กระทุงลาย โชด นางแตก มะแตก มักแตก
CELASTRACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-10 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนสอบมน ปลายแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้มีกลีบรองดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นรูประฆัง กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายมน กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. เกสรผู้มี 5 อัน ยาว 3 มม. ดอกเพศเมียเหมือนดอกเพศผู้ เกสรผู้เป็นหมันยาว 1 มม. ผล ค่อนข้างกลมขนาด 6-10 มม. มี 3 พู เมื่อแก่แตกออกตามสันพู เนื้อหุ้มเมล็ดสีแดง เมล็ดมี 3-6 เมล็ด รูปรี กว้าง 2-3 มม. ยาว 3.5-5 มม.
จากอินเดียถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป ตั้งแต่ความสูง 200-1800 เมตร
เปลือกใช้เป็นยาแก้ไข้มาเลเรีย ใบประตุ้นประสาท ถอนพิษฝิ่น

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1575 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: