บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::บริการประชาชน

บริการค้นหนังสือห้องสมุดพฤกษศาสตร์ รับเรื่องราวร้องทุกข์
บริการระบบฐานข้อมูลหนังสือ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

เราสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือภายใน

เราจะมีบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับ
ห้องสมุดได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ห้องสมุด คนภายในและภายนอกสามารถที่จะเขียน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์เราได้
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ตารางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ หลักสูตรอบรมทางด้านพฤกษศาสตร์
บริการตารางจัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรอบรมทางด้านพฤกษศาสตร์
องค์การเราจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม องค์การจะมีการการอบรมทางด้านพฤกษศาสตร์
สำหรับผู้ที่สนใจมาจัดกิจกรรมฝึกอบรม ขึ้นทุกๆปีผู้ที่สนใจเข้าอบรมพิเศษสามารถ
ร่วมกับเราได้ เข้าดูข้อมูลการบรรยายพิเศษได้ตลอด
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี (Year plan) Download ใบสมัครงาน
บริการปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี บริการดาวน์โหลดใบสมัครงาน
สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การ สำหรับผู้จะเข้ามาสมัครงานภายในองค์การ
สามารถเข้ามาดูปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอาแบบ
ที่องค์การจัดขึ้นตลอดทั้งปี ฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

กำหนดการคณะต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมสวนฯ บริการทำป้ายพรรณไม้

กำหนดการคณะต่างๆที่เข้าเยี่ยมชมสวนฯ บริการทำป้ายพรรณไม้
องค์การเราจะมีกำหนดการคณะต่างๆ องค์การเราจะมีบริการทำป้ายพรรณไม้
ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนฯเราสามารถเข้าไป ต่างๆท่านใดองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ดูกำหนดการได้ที่นี่ ใดที่สนใจทำป้ายก็สามารถสั่งทำได้
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

สั่งซื้อหนังสือพรรณไม้ แผนที่
บริการสั่งซื้อหนังสือพรรณไม้ บริการแผนที่เข้าชมสวนฯ
องค์การเราจะมีบริการสั่งซื้อหนังสือพรรณ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาชมสวนฯ
ไม้ต่างๆ ของสวนพฤกษศาสตร์ สามารถเข้ามาชมได้แผนที่เราจะเป็นแผนที่
  ลูกศรไปตามจุดที่สำคัญของสวนฯ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ตรวจสอบสภาพอากาศ บริการอื่นๆ
บริการตรวจสอบสภาพอากาศ ฐานข้อมูลเครือข่ายทางวิชาการ
ท่านใดที่อยากทราบสภาพอากาศปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลด้านผู้เชี่ยวชาญ
แถวๆสวนฯสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ี่ ในสาขาต่างๆ ที่เกียวข้องกับพฤกษศาสตร์
ที่นี่ และสาขาอื่นๆ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด
ระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพของค์การสวนพฤกศาสตร์ บริการอื่นๆ
บริการแบบฟอร์มออนไลน์ บริการอื่นๆภายในองค์กร
สำหรับกรอกและส่งคำร้องขอผ่านเว็บไซต์ บริการอื่นๆที่น่าสนใจภายในองคการสวน
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง พฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กับการขออณุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด คลิกเข้าไปดูรายละเอียด