BGO Databases

ฐานข้อมูลพรรณไม้ Plants Databases

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในหนังสือ .

เข้าสู่หน้าเว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้/Plants Seraching Service

สืบค้นพรรณไม้  19/06/2559 อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ติดปีกความรู
  09/06/2559 อ.ส.พ. เปิดตัว Mobile Application botany4thai
  27/06/2559 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่
  21/06/2559 รมว.ทส. มอบนโยบายแก่กรรมการ อ.ส.พ.
  01/03/2556 Newsletter of Himalayan Botany
  27/11/2555 เรื่องเล่า...สาวสนมเมืองจันท์
  6/14/2016    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดร..
  6/9/2016    ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์เรื่อง ยกเลิกป..
  6/23/2016    ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ สังกัดส่วนนโยบ..
  6/22/2016    ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สัง..
    รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
    มีใครพอจะทราบชื่อไหมครับ ?


พรรณไม้ประจำสัปดาห์

    ผักปลาบนา
     Commelina diffusa Burm.f.
    พืชล้มลุก ทอดเลื้อยบนดินหรือริมชายน้ำ อายุปีเดียว ลำต้นกลม สีเขียว ยาวได้ถึง 40 ซม. มีรากออกตามข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1 – 2 ซม. ยาว 4 – 7.5 ซม. โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้
  สืบค้นต่อ
    
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2016


สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
(เข้าสู่เว็บ/Link)
:สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น
(เข้าสู่เว็บ/Link)
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก
(เข้าสู่เว็บ/Link)
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
(เข้าสู่เว็บ/Link)
:สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
(เข้าสู่เว็บ/Link)
   
บริการในส่วนต่างๆ องค์การ


บริการภายใน อ.ส.พ. บริการประชาชน บริการงานวิชาการ