เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ยาแก้

Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC.
ASTERACEAE
ไม้ต้น สูง 3-5 ม. กิ่งมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลือง ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ หรือขอบขนานแกมรูปลิ่ม กว้าง 4-20 ซม. ยาว 15-50 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนงออกที่ปลายยอด ยาว 20-30 ซม. ช่อดอกย่อยเป็นกระจุก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. ดอกย่อยสีชมพู หรือม่วงแดง เป็นหลอด ยาว 7-8 ซม. ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมทรงกระบอก ยาว 3-4 มม. มีสัน 10 สัน แพปพัส มี 2 วง ออกดอกเดือน ต.ค.-เม.ย.
Trees 3-5 m tall; branches yellowish brown tomentose. Leaves simple, spiral, obovate or obovate-cuneate, 15-50 by 4-20 cm. Inflorescences paniculate, 20-30 cm long, terminal; capitula 5-8 mm in diam. Flowers pink or reddish purple, tubular, 7-8 mm long. Achenes oblong-cylindric, 3-4 mm long, 10-ribbed; pappus 2-seriate. Flowering Oct.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
2 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
3 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
4 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
5 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
6 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
7 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
8 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
9 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
10 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
11 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
12 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
13 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
14 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
15 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
16 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
17 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
18 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
19 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
20 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
21 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
22 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. khla por ASTERACEAE
23 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ssp. siamica (Hoss.) H. Koyama ASTERACEAE
24 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ssp. siamica (Hoss.) H. Koyama ASTERACEAE
25 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ssp. siamica (Hoss.) H. Koyama ASTERACEAE
26 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ssp. siamica (Hoss.) H. Koyama ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: