เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประทัดสุเทพ

Agapetes thailandica S. Watthana
-
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1 เมตร รากสะสมอาหารอวบหนา ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานแกมหอกกลับ หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบมน หรือเว้าเล็กน้อย โคนใบ รูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดงหรือแดงส้ม ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามกิ่งแก่ ก้านดอกเรียว ยาว 2-2.5 ซม. กลีบรองดอกรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผิวเกลี้ยง กลีบดอก รูปหลอดแคบ ปลายป่อง ยาว 2-2.5 ซม. กว้าง 4-6 มม. ปลายกลีบดอก แยกเป็น 5 แฉกตื้น รูปสามเหลี่ยม ผล รูปทรงกลม ขนาด 1 ซม. เมื่ออ่อนสีเขียว ผิวมีนวล เมล็ดแบน ขนาดเล็ก รูปรีแกมรูปไข่
Epiphytic shrub, with large swollen base, up to 1 m high. Leaves simple, spirally arranged, oblong-oblanceolate to obovate, 6-15 cm long by 2.5-6 cm wide, glabrous on both surfaces; base cuneate; apex round or slightly emarginated. Inflorescence axillary on old branches, solitary or 2-flowered fascicle. Flowers red or reddish orange; calyx 5, tube urceolate shape, glabrous; corolla 5, united into cylindrical tube, 2-2.5 cm long, 4-6 mm wide, lobes shallow, triangular shape; petiole 2-2.5 cm long. Fruit berry, globose, ca 1 cm across, glacous. Seeds flat, elliptic-ovate in outline, small.
พบเกาะอาศัยตามคาคบไม้ ในป่าดิบเขา ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่และ แม่ฮ่องสอน ที่ระดับความสูง 1,400-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
Endemic to northern Thailand, on trees in hill evergreen forests at elevations of 1,400-1,600 m. Flowering from November to February. New species, in Thailand discovered by Queen Sirikit Botanic Garden’s botanist. First collected from Doi Suthep, Chiang Mai.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: