เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หม่อน

Morus alba Linn.
Mulberry Tree, White Mulberry
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม กว้าง 8-14 ซม. ยาว 12-16 ซม. ผิวใบเกลี้ยง สาก คาย ดอก สีขาวหม่นหรือแกมเขียว ออกเป็นช่อ รูปทรงกระบอกที่ซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กมาก แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน มีกลีบดอก 4 กลีบ ผล เป็นผลรวม รูปกระสวยป้อม ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม. เมื่อสุกสีม่วงแดง
มีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยและจีนตอนใต้ในประเทศไทยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิยมปลูกตามหมู่บ้านเพื่อใช้ใบเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหม ผลสุกรับประทานได้มีรสหวานอมเปรี้ยว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

6297983 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: