เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พริกไทย

Piper nigrum Linn.
พริกน้อย Pepper
PIPERACEAE
ไม้เถาเลื้อยพัน ข้อโป่งนูนมีรากฝอยเพื่อใช้ยึดเกาะ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 8-11 ซม. โคนมน ปลายแหลม ผิวเรียบมัน ดอก สีขาวอมเขียว ขนาดเล็กไม่มีก้านดอก ออกบนช่อแกน ยาว 7-15 ซม. แต่ละช่อมี 50-150 ดอก ดอกย่อยสมบูรณ์เพศ ลักษณะกลม ไม่มีกลีบรองดอกและกลีบรองดอกเริ่มบานจากส่วนโคนไปปลายช่อ ผล เป็นผลสด รูปกลม ขนาด 0.3-0.5 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีแดง เมื่อแห้สีดำ เมล็ดสีขาว
ปลูกทั่วไป ในประเทศแถบศูนย์สูตรที่มีอากาศร้อนชื้น ในประเทศไทยปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรี จากความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึง 1,500 ม.
เป็นเครื่องเทศ ใช้แต่งกลิ่นรสอาหาร ผล เป็นยาขับลม แก้ท้องอืด เฟ้อ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ และกระตุ้นประสาท

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1787 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: