เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ปรู๋

Alangium salviifolium ssp. Hexapetalum Wang.
ปรู ผลู มะเกลือกา มะตาปู๋
ALANGIACEAE
ไม้ยืนต้น สูง 5-15 ม. ทิ้งใบช่วงสั้นๆ กิ่งอ่อนทอดย้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กลับแกมรี กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบกว้างและมีติ่งแหลม ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ยาว 1-2.5 ซม. กลีบดอกฐานเชื่อมติดกันเป็นถ้วยคอด ส่วนปลายแยกเป็น 5-7 กลีบ เมื่อบานกลีบจะม้วนกลับออกมาด้านนอก เกสรผู้เป็นรยางค์ 10-18 อัน ผลสีดำ รูปกลมรี ยาว 1-1.5 ซม. เมื่อแห้งไม่แตก แต่จะรัดตัวเป็นร่องตามยาว
พบกระจายในอินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
เนื้อไม้เหนียว นิยมทำพานท้ายปืนและด้ามเครื่องมือเกษตร แก่นใช้เป็นยาดอกบำรุงกำลัง เปลือกแก้หืด ผล รสฝาด ใช้ขับพยาธิ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: